Barnendokrin och metabola sjukdomar

Patientflöde Barnendokrin och metabola sjukdomar inklusive Barndiabetes.

Barndiabetesmottagningar finns både i Huddinge och Solna. På mottagningarna vårdas barn och ungdomar (0-18 år) med olika former av diabetes där den uteslutande majoriteten har en insulinkrävande typ 1 diabetes.

Barnendokrinmottagningen finns i Solna. Vi tar hand om barn och ungdomar (0-18 år) med olika typer av hormonella störningar.

Barnmetabolmottagningen finns i Solna. Vi tar hand om barn med medfödda metabola sjukdomar (ämnesomsättningssjukdomar). Många sjukdomar debuterar i nyföddhetsperioden andra har långsammare förlopp.

Mottagningarna arbetar tvärprofessionellt i team med läkare, sjuksköterskor, dietister kuratorer och psykologer. Vi har ett nära samarbete med våra slutenvårdsavdelningar, Barnavd plan 9 på Nya Karolinska sjukhuset och B 78 på Karolinska i Huddinge.

Kunskapscentrum Barndiabetes, KNEP, är knutet till vårt patientflöde. På uppdrag av Hälso och Sjukvårdnämnden (HSN) arbetar vi med kunskapsstöd, metodutveckling och kunskapsspridning för målgruppen barn och unga med diabetes mellitus typ 1 och neuropsykiatrisk samsjuklighet och/eller neuropsykiatrisk symptombild

Covid information Barnendokrin och metabola sjukdomar

Remissinformation Solna

  • Remiss skickas i Takecare till S-Barnendokrin Mott

  • Pappersremiss skickas per post till: PF Barnendokrin och metabola sjukdomar, QB 83, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinskavägen 37 A, 171 76 Stockholm

Kontaktinformation Solna

  • Barndiabetes 08 - 123 707 77
  • Barnendokrin/metabol 08 – 123 775 78

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Remissinformation Huddinge

  • Remiss skickas i TakeCare till H- Barn Diabetes Mott

  • Pappersremiss skickas per post till: Barndiabetesmottagningen, Barnmottagning Albatross B 57, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm

Kontaktinformation Huddinge

  • Barndiabetes 08-585 800 00