Barndiabetesmottagningen Huddinge - Remissinformation

Barndiabetesmottagningen i Huddinge tar emot barn och ungdomar med diabetes. Barndiabetesmottagningen i Huddinge tillhör organisatoriskt Mottagning Barndiabetes Huddinge

Barndiabetesmottagningen

Barn med diabetes typ 1 behöver alltid ta insulin. När ett barn eller ung person får diabetes brukar barnet vårdas på avdelning B88 några dagar och kommer sedan till oss på mottagningen för regelbundan besök hos diabetesläkare, diabetessjuksköterska, dietist och kurator. Vi träffar nästan 300 barn och ungdomar under 18 år vid vår mottagning i Huddinge. Vi följer vårt arbete i ett nationellt kvalitetsregister, ndr.

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till H - Barn Diabetes Mott

Skicka remiss per post

Barndiabetesmottagningen Huddinge

Astrid Lindgrens Barnsjukhus B57 Albatross Barnmottagning Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm

Vid frågor om remisser

Barndiabetes Huddinge

Telefon 08-585 800 00