Barndiabetesmott Solna - Remissinformation

Barndiabetesmottagningen i Solna tillhör organisatoriskt Mottagning Barn endokrinologi Solna.

Solna

På barndiabetesmottagningen i Solna vårdas barn som har diabetes och är yngre än 18 år. Diabetesverksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna är Sveriges största enhet för barn med diabetes.

Mottagningen arbetar i tvärprofessionella team med läkare, diabetessjuksköterskor, kurator, sjukgymnast och psykolog. Arbetet följs upp i ett nationellt kvalitetsregister, ndr.

Remiss skickas elektroniskt i Take Care S - Barn endokrin Mott

Skicka remiss per post: Barndiabetesmottagningen Solna Karolinska Universitetssjukhuset Solna Astrid Lindgrens Barnsjukhus QB83 171 76 Stockholm

Vid frågor om remisser

Kontakta Barndiabetesmottagningen Solna Telefon: 08-517 707 77

 

Verksamhetsansvarig: Anders Tidblad