Kontakta oss inom högspecialiserad barnmedicin 1

Postadress: Karolinska universitetssjukhuset

PO Högspecialiserad barnmedicin 1

S3:02 Norrbacka 171 76 Stockholm

Besöksadress: Karolinska universitetssjukhuset Solna, Norrbacka S3:02

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, F71-73


Nina Perrin, verksamhetschef Högspecialiserad barnmedicin 1
nina.perrin@sll.se

Annika McCarthy, verksamhetschef omvårdnad Högspecialiserad barnmedicin 1 och barnkirurgi, annika.mccarthy@sll.se

Henrik Arnell, sektionschef Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition henrik.arnell@sll.se

Peter Barany, sektionschef barnnefrologi peter.barany@sll.se

Pernilla Grillner, sektionschef barnonkologi pernilla.grillner@sll.se

Mikael Sundin, sektionschef Barnhematologi, immunologi och HCT mikael.sundin@sll.se

Ulrika Förberg, omvårdnadsansvarig ulrika.forberg@sll.se