Pedagogiskt samtalsmaterial kring hiv

Barnhivcentrum har utarbetat olika typer av pedagogiskt samtalsmaterial som kan vara till hjälp vid samtal och utbildning kring hiv.

Materialet kan beställas kostnadsfritt via formuläret nedan. Kontakta oss för att beställa eller få mer information:

  • Samtalsbilder - Hiv, ett bildmaterial för samtal och undervisning kring hiv.
  • Hivfrågespelet; ett frågespel med kunskaps- och diskussionsfrågor kring hiv.
  • Hivmediciner - när det inte fungerar
    för samtal om medicinering och mätbart hivvirus under behandling.
  • Hiv i mitt liv - ett material som kan vara till hjälp för att samtala om livet med hiv.

Beställningsformulär