Hivskola

Hivskolan är en utbildningsverksamhet och en mötesplats som finns till för alla hivinfekterade barn och ungdomar mellan 10-18 år i Sverige.

Hivskolan är en kostnadsfri grupputbildning i lägerform för barn med hiv från hela Sverige. Inför hivskoledeltagande kommer vi som arbetar med hivskolan gärna till er klinik för att träffa barnet och familjen och för att berätta mer om verksamhetens upplägg och innehåll.
Information och anmälan via: www.karolinska.se/barnhiv

Hivskolan är åldersindelad och erbjuds en gång vardera per år för åldersgrupperna 10-11 år, 12-14 år och 15-18 år.

Inbjudan och anmälan till hivskola

Hivskola för åldrarna 12-14 år kommer att ske 2-4 november, 2016