Patientområde Högspecialiserad barnkirurgi och barnmedicin

Barnkirurgiska och barnmedicinska sjukdomar i bukorgan och blod samt cancer bedriver högspecialiserad kirurgisk och medicinsk barnsjukvård med stort utomläns-/regionvårdsuppdrag. Verksamheten omfattar kirurgi, gastroenterologi/hepatologi/ nutrition, nefrologi samt onkologi och hematologi.

Vi har en internationellt/nationellt stark FoUU-verksamhet med undervisning, klinisk och preklinisk forskning.

Patientområdet har två vårdavdelningar i den nya sjukhusbyggnaden i Solna och en avdelning i Huddinge samt mottagningar och dagvård i Solna och Huddinge.

Är du patient eller närstående?