Kontaktinformation ECMO

Har du en patient du tror kan vara hjälpt av ECMO-behandling?

Ring ECMO-jouren direkt

Telefon: +46 8 517 780 50 

Vi uppskattar att ni ringer tidigt så vi kan få möjlighet att diskutera patienten och planera för en eventuell transport.

ECMO avdelning
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Akademiska stråket 14
Plan 8
Telefon: 08-517 780 00

Patientflödeschef
Lars Falk
Telefon: 070-085 65 03

Omvårdnadschef
Pär Liljebrand
Telefon: 08-517 780 15

Omvårdnadschef
Yvonne Åhlén
Telefon: 08-517 780 40

Admin. koordinator
Rita Bexar
Telefon: 08-517 780 16

Admin. koordinator/Chefsstöd
Tanja Dobrosavljevic
Telefon: 08-517 780 58

Postadress:
ECMO Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Norrbacka, S3:03
171 76 Stockholm

E-post: ECMO Centrum