CAMST Barn

CAMST Barn är sedan 2006 en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhusets kvalitets- och säkerhetsarbete.

Våra medarbetare får regelbundet öva kritiska situationer i multiprofessionella team i en trygg simulatormiljö. Vi tränar på det medicinska omhändertagandet, teamarbete, beslutsfattande och kommunikation samt hur vi använder våra standardiserade arbetssätt. Vi erbjuder också simulering innan vi flyttar in i nya miljöer för att se om möblering, utrustning/material finns/är optimalt placerade samt om tex larmfunktioner fungerar som man tänkt. Sen ett par år har vi också kurs i det ”Svåra samtalet” där vi får hjälp av skådespelare att spela anhörig eller patient.

De senaste 10 åren har ALB parallellt med att simuleringsverksamheten vuxit och fördjupat säkerhetsarbetet genom att införa säkert teamarbete enligt Crew Resource Management (CRM) -ett säkerhetskoncept som utvecklats inom flyget. Alla ALB’ s medarbetare, med start i ledningsgrupper har fått heldagutbildning. Under utbildningen har verksamheterna har lärt sig arbeta efter CRM grundprinciper samt utvecklat nya säkrare arbetssätt för säkert teamarbete i vardagen såsom strukturerad rapport enligt SBAR, tidig upptäckt och behandling av barn med sviktande vitalparametrar enligt Swe-PEWS, Time-Out inför procedur eller kirurgi samt strukturerade avstämningar som stöds av t.ex. checklistor.

Våra kurser leds av team av läkare och sjuksköterskor som jobbar inom verksamheterna. Att ha instruktörer som jobbar inom ALB är en förutsättning för att vi ska vara uppdaterade i vårt kursupplägg samt för att kunna återkoppla förbättringsförslag från simuleringarna till verksamheterna. Instruktörernas verksamhetskännedom ger oss också möjlighet att modifiera kurserna beroende på deltagarnas kunskap och behov. Vi är ett drygt 30-tal instruktörer, en adm.handläggare samt en barnmorska/instruktör som hjälper till med tekniken. Alla jobbar deltid på CAMST Barn. Simuleringarna sker för de flesta i våra egna lokaler på Huddinge där vi bygger upp så verksamhetslik miljö som möjligt. Första gången man simulerar kan det vara bra att göra det i avskild, lugn omgivning. Repetitionskurser kan man gärna ha i autentisk miljö (s.k. In-situ simuleringar). Vi övar transporter med PETS-teamet ute på Bromma tillsammans med flyg- och ambulanspersonal.