Barnkirurgi

Barnkirurgiska verksamheten bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård och opererar barn med missbildningar samt sjukdomar inom mag- och tarmkanalen, kärl, thorax och urogenitalorganen.

Remiss på barn som är i behov av barnkirurgi tas emot och bedöms på barnkirurgmottagningen.
Vi har också tre specialistsjuksköterskemottagningar: tarmterapi, uroterapi samt brännskademottagning.

För specifika diagnoser vill vi ha särskild information, vänligen se nedan.

Vi tar emot remisser på barn upp till 15 år.

Remiss skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post till:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnkirurgmottagningen
Q2:03
17176 Stockholm

Kontakta oss:

Telefon för barnkirurgisk konsultation: via Karolinskas växel 08-517 700 00

Remisser för gastrostomi:

Vi tar emot remisser för gastrostomi och bjuder in remitterande till gemensam bedömning måndagar klockan 11.30.

 Rikssjukvårdsuppdraget, kontaktuppgifter:
till Barnkirurgin på Karolinska
Universitetssjukhuset:
Mejladress = förnamn.efternamn@sll.se

•Patientflödeschef för Barnkirurgi:Tomas Wester

•Ansvarig för medfött diafragmabråck Carmen Mesas Burgos

•Ansvarig för esofagusatresi Jan F Svensson

•Kontaktsjuksköterska medfött diafragmabråck och esofagusatresi

–Elin Öst, AnnaMaria Tollne

•Ansvarig för anorektala missbildningar och Hirschsprung's sjukdom

–Anna Gunnarsdottìr

•Kontaktsjuksköterska på Tarmterapimottagningen

–Helena Wigander, Lotta Söderberg, Katja Tägtström, Maria Öjmyr Joelsson

–Telefon: 08-51777686 (teleQ)

•Specialistsjuksköterska, Maria Snaar Gustafsson

•Ansvarig för blåsexstrofi och vaginalatresi

–Patientflödeschef för Barnurologi:Magdalena Fossum

–Barnurolog, Gillian Barker

–Kontaktsjuksköterska, Magdalena Boije

–Funktionsmejl: blasexstrofi-barnurologen.karolinska@sll.se

–Uroterapeut:Cecilia Lindström Gruber

 

 

Är du patient eller närstående?