Medicinsk enhet Barnkirurgi

Välkommen till huvudsidan för barnkirurgi för vårdgivare! Barnkirurgiska verksamheten bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård och opererar barn med missbildningar samt sjukdomar inom mag- och tarmkanalen, kärl, thorax och urogenitalorganen.

Remiss på barn som är i behov av barnkirurgi tas emot och bedöms på barnkirurgmottagningen. Vi har också tre specialistsjuksköterskemottagningar: tarmterapi, uroterapi samt brännskademottagning.
För specifika diagnoser vill vi ha särskild information.
Vi tar emot remisser på barn upp till 15 år.


Kontakta oss

Telefon för barnkirurgisk konsultation: via Karolinskas växel 08-517 700 00


Remisser för gastrostomi:
Vi tar emot remisser för gastrostomi och bjuder in remitterande till gemensam bedömning måndagar klockan 11.30.

Länkar

Remissinformation Barnkirurgi

Sjukdomar och medicinska tillstånd vi behandlar

Är du patient eller närstående?