Medicinsk enhet Barnkirurgi

Barnkirurgiska verksamheten bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård och opererar barn med missbildningar samt sjukdomar inom mag- och tarmkanalen, kärl, thorax och urogenitalorganen.

Remiss på barn som är i behov av barnkirurgi tas emot och bedöms på barnkirurgmottagningen. Vi har också tre specialistsjuksköterskemottagningar: tarmterapi, uroterapi samt brännskademottagning.

För specifika diagnoser vill vi ha särskild information, vänligen se nedan.

Vi tar emot remisser på barn upp till 15 år.

Remiss skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post till:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnkirurgmottagningen Q2:03
17176 Stockholm

Kontakta oss:

Telefon för barnkirurgisk konsultation: via Karolinskas växel 08-517 700 00

Remisser för gastrostomi:

Vi tar emot remisser för gastrostomi och bjuder in remitterande till gemensam bedömning måndagar klockan 11.30.

Är du patient eller närstående?