Esofagusatresi

En sällsynt missbildning – Rutin hos oss på Karolinska.

Esofagusatresi är en sällsynt missbildning. I Sverige föds det ca 25 barn/100.000 per år med det här medicinska tillståndet. Sedan 1 juli 2018 är behandling och uppföljning av dessa barn del av den nationella högspecialiserade barnkirurgin i Sverige och opereras därför endast på Karolinska eller på Skånes universitetssjukhus i Lund. Karolinska är ett av de största centra för barn med esofagusatresi i Europa.

I en del fall misstänks esofagusatresi innan födseln. Ta då gärna kontakt med fostermedicinskt center:

Telefon 08-517 766 55

länk till fostermedicin

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor eller ett barn med misstänkt esofagusatresi:

Barnkirurgjouren: 08- 51770100

Barnanestesiolog BIVA: 08-51777222

Neonatologjour: 08-51770102

Mer kontaktinformation

 

Inför transport:

Checklista "Inför transport – Misstänkt Esofagusatresi

länk till PETS och NeoPETS

Länk Esofagusatresi kontaktinformation