Esofagusatresi kontaktinformation

Telefonkontakt:

Barnkirurgjouren: 08‐ 51770100
Barnanestesiolog BIVA: 08‐51777222
Neonatologjour: 08‐51770102
Barnkirurgisk vårdavdelning: 08‐51778183

Vid icke akuta frågor till Esofagusatresiteamet:

Jan Svensson
Överläkare, Barnkirurg, diagnosansvarig Esofagusatresi
jan.f.svensson@sll.se

Carmen Mesas Burgos
Överläkare, Barnkirurg
carmen.mesas‐burgos@sll.se

Catarina Bitkover
Bitr. överläkare, Barnkirurg
catarina.bitkover@sll.se

Markus Almström
Bitr. överläkare, Barnkirurg
markus.almstrom@sll.se

Elin Öst
Specialistsjuksköterska Barn‐ och ungdom
Koordinator Esofagusatresi, diagnosansvarig öppenvården
elin.ost@sll.se

AnnaMaria Tollne
Specialistsjuksköterska Barn‐ och ungdom
Diagnosansvarig slutenvården
annamaria.tollne@sll.se