Vårdavdelning B88

Vårdavdelning B88 i Huddinge är en akutpediatrik vårdavdelning

Avdelning B88 och dess satellitmodul, som är belägen i infektionshuset på I52 på Karolinska Huddinge, är en akut intagningsavdelning där patienter med främst infektioner men även patienter med exempelvis epilepsi, inflammatoriska tillstånd, allergiska tillstånd och diabetes vårdas. Avdelningen har intag 24 timmar om dygnet. Intag sker i huvudsak via barnakutmottagningen eller hemsjukvården (mobilen) och via specialistmottagningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

På B88 Satellit, belägen i infektionshuset på I52 på Karolinska Huddinge, vårdas alla barn i Stockholmsregionen med vattkoppor, mässling och TBC då enheten har ingång utifrån samt goda isoleringsmöjligheter.

B 88 tillhandahåller under RS-säsongen februari- april, en övervakningsenhet där det finns kompetens att behandla barn i CPAP.