Mobilen Hemsjukvården

Mobilen bedriver hemsjukvård för barn. Vården är att betrakta som sjukhusvård i hemmet då den ersätter inläggning på avdelning och besök på dagvård eller mottagning.

Mobilen erbjuder en trygg och säker vård med hög kvalitet i hemmet samtidigt som vårdplatser frigörs på avdelningarna.

Patienterna remitteras från akuten, avdelningar och specialistmottagningar.

Mobilen vårdar dels akut sjuka barn från den allmänpediatriska sektionen men också långvarigt eller kroniskt sjuka barn från övriga sektioner, t ex neuroped-, nefro-, hematolog-, allergi- och gastrosektionen. Vi vårdar även barn från ALB som bor inom vårt upptagningsområde.
 
Vårdbehovet skiftar under året beroende på infektionssituationen, vid behov kan Mobilen ha 20-25 patienter inskrivna per dygn. Vi har kapacitet för cirka 2 000 vårddygn per år. Mobilen är bemannad med två barnsjuksköterskor på heltid, dagtid. Vårdformen är både kostnadseffektiv med en låg vårddygnskostnad - cirka 1 100 kronor per dygn, samtidigt som den ger patienterna och deras familjer stor psykosocial vinning.