Barnskyddsteamet

Barnskyddsteamet erbjuder konsultation i social- och rättsmedicinsk pediatrik. Det kan innebära att finnas som stöd vid utredning och omhändertagande av barn där konstaterad eller befarad misshandel, sexuella övergrepp eller försummelse föreligger. Vi är även behjälpliga vid undersökningar av barnen.

Vi kan bistå med planering och logistik för samverkan med andra myndigheter för de inneliggande patienterna. Vi kan även bistå läkare vid utförande av rättsmedicinska intyg på barn som vårdas eller har vårdats inom Karolinska.

Barnskyddsteamet bemannar även tre av Stockholms fem Barnahus. Här tas barn emot som misstänks ha blivit utsatta för brott. I Barnahuset får barnen vara i centrum för utredningsprocessen i en trygg och barnvänlig miljö. Här samarbetar vi, barnläkare och specialistsjuksköterskor, med polis, åklagare, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Syftet är att låta barnen komma till Barnahuset och göra all utredning här, så de inte ska behöva åka runt mellan de olika instanserna.

Vi erbjuder också utbildning, stöd och handledning till medarbetarna runt dessa patienter.