Barnakutmottagning Huddinge

De vanligaste sökorsakerna på våra akutmottagningar är feber, buksmärta, andningsbesvär, huvudskada, illamående och kräkningar, diarré, svimning, kramper, urinvägsbesvär, frakturer eller trauma.

Barnakutmottagningen i Huddinge tar hand om alla medicinska sjukdomsfall hos barn mellan 0-18 år, Här behandlas mellan 18 000 – 20 000 barn varje år