Kontakta oss på Barn PMI

Funktionsområdesledning för Barn PMI

Lars Falk
T.f funktionsområdeschef Barn PMI,+46851793457
(mailto: lars.falk@sll.se)

Gunilla Henricsson
Vårdenhetschef Barn PMI,  +46851779252
(mailto: gunilla.henricsson@sll.se)

Katarina von Schewelov
Funktionsenhetschef Barnintensiven, +46851770705
(mailto: katarina.vonschewelov@sll.se)

Peter Larsson
Funktionsenhetschef Barn perioperativ medicin, +46851777269
(mailto: peter.larsson@sll.se)

Lars Falk
Patientflödeschef ECMO, +46851793457
(mailto: lars.falk@sll.se)

Eva Malmros Olsson
Funktionsenhetschef Smärtmottagningen, +046 851774876
(mailto: eva.malmros-olsson@sll.se)