Barnuppvaket (BUVA)

Barnuppvakningsavdelningen (BUVA) är lokaliserad i anslutning till barnoperationsavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

På BUVA vårdas majoriteten av alla opererade patienter, utom de som har behov av andningshjälp postoperativt och de mest komplicerade patienterna som istället vårdas på intensivvårdsavdelning.

Enheten är öppen dygnet runt med ett reducerat antal platser nattetid och helger.