Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA)

BIVA är en enhet med nio vårdplatser. Nyfödda och barn upp till 18 år vårdas på avdelningen.

BIVA:s mål är:

•att vara ledande i Sverige inom ämnesområdet pediatrisk intensivvård
•att möjliggöra forskning inom ämnesområdet för alla yrkeskategorier
•att erbjuda undervisning för studerande och alla yrkeskategorier
Patienter som vårdas på BIVA innefattas av följande definition:

•Patient med sviktande vitalfunktioner
•Patient som vårdas postoperativt och i behov av intensivvård och övervakning
•Patient där smärtbehandling kräver övervakning av vitalfunktioner
Vården bedrivs inom många olika specialiteter, t.ex. kirurgi, medicin, neurokirurgi, trauma och infektion. Barn med olika former av andningsproblem behandlas framgångsrikt och avdelningen bedriver allt från konventionell respiratorbehandling till HFOV (high frequency oscillatory ventilation) och NO-behandling. I verksamheten ingår Pediatric Emergency Transport Service (PETS), som transporterar patienter inom Sverige och övriga Europa, se vidare information på PETS hemsida. ECMO Centrum (extracorporeal membranoxygenering) är beläget i nära anslutning till avdelningen, för vidare information hänvisas till ECMO:s hemsida.

Jobba hos oss