Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA)

BIVA är en avdelning inom Barn PMI (Barn Perioperativ medicin och intensivvård) där barn vårdas i åldern mellan nyfödd och 18 år.

BIVA:s mål är:

• att vara ledande i Sverige inom ämnesområdet pediatrisk intensivvård
• att möjliggöra forskning inom ämnesområdet för alla yrkeskategorier
• att erbjuda undervisning för studerande och alla yrkeskategorier

Barnen som vårdas på BIVA innefattas av följande definition:

• Barn med sviktande vitalfunktioner
• Barn som vårdas postoperativt och i behov av intensivvård och övervakning
• Barn där smärtbehandling kräver övervakning av vitalfunktioner

Vården bedrivs inom många olika specialiteter, t.ex. kirurgi, medicin, neurokirurgi, trauma och infektion. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) har ett uppdrag på nationellt högspecialiserad vård för avancerad barn- och ungdomskirurgi. Barn med olika former av andningsproblem behandlas framgångsrikt och avdelningen bedriver allt från konventionell respiratorbehandling till HFOV (high frequency oscillatory ventilation) och NO-behandling. I verksamheten ingår Pediatric Emergency Transport Service (PETS), som transporterar barn inom Sverige och övriga Europa, se vidare information på PETS hemsida. ECMO Centrum (extracorporeal membranoxygenering) är en del i BarnPMI, vilken är belägen i nära anslutning till avdelningen, läs mer på ECMO:s hemsida.

Jobba hos oss