Geriatrisk akutvårdsavdelning infektion (GAVA)

Sedan december 2018 finns en vårdavdelning med 10 vårdplatser med enkelrum på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

GAVA infektion är ett snabbspår från akuten, utan remiss, för sköra (skattas utifrån Clinical fraility scale 4+) äldre (75+) med infektion. GAVA infektion tillhör medicinska enheten "Den multisjuka äldre" och patientflöde "skörhet".

Ett av målen för verksamheten är att minska risken för komplikationer relaterade till långa väntetider på akuten för sköra äldre som väntar på inläggning. Tidig utskrivningsplanering skall ge minskade vårdtider där den teambaserade geriatriska bedömningen i samverkan med Funktion akut och Tema inflammation & infektion skall ge en god vård med hög kvalitet.

Kontakt

Verksamhetschef Carina Metzner

Kontakt via e-post: Chefsassistent Alina Lepeskevic

Omvårdnadschef Gabriella Kalodimos

Samordnare Joanna Roos