Medicinsk enhet Den multisjuka äldre

Medicinsk enhet Den multisjuke äldre är en del av Tema Åldrande. Vi vårdar patienter med hjärtsvikt, KOL, infektioner, höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd. Vi erbjuder slutenvård till våra patienter i Huddinge.

 Inom medicinska enheten finns följande patientflöden och en mottagning:

  • Skörhet
  • Ortopedi för sköra äldre
  • Multisjuka mottagning

Remisser

Välkommen att remittera till oss via Take Care: H Åldrande

Remisser per post:
Tema Åldrande, R94
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Kontakt

Verksamhetschef
Carina Metzner

Kontakt via e-post: Chefsassistent Alina Lepeskevic

 

Är du patient eller närstående?