Medicinsk enhet Den multisjuka äldre

Medicinsk enhet Den multisjuke äldre är en del av Tema Åldrande. Vi vårdar patienter med hjärtsvikt, KOL, infektioner, höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd. Vi erbjuder slutenvård till våra patienter i Huddinge.

 Inom medicinska enheten finns följande patientflöden:

  • Skörhet
  • Kirurgi och trauma

Remisser

Välkommen att remittera till oss via Take Care: H Åldrande

Remisser per post:
Tema Åldrande, R94
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Kontakt

Verkamhetschef
Carina Metzner

Kontakt via e-post: Chefsassistent Alina Lepeskevic

Verksamhetsutvecklare
Madelen Andersson
Mobil: +46 725 955 793
e-post

 

Är du patient eller närstående?