Medicinsk enhet Den åldrande hjärnan

Medicinsk enhet Den åldrande hjärnan är en del av Tema Åldrande. Vi vårdar patienter med konfusion, kognitiv svikt, stroke och neurologiska sjukdomar.

Medicinsk enhet Den åldrande hjärnan erbjuder slutenvård i Huddinge. Vi har även en kognitiv öppenvårdsmottagning, där det också ingår enhet för klinisk prövning. I Huddinge kan vi även erbjuda trafikmedicinska utredningar.

I Solna bedriver vi öppenvårdsmottagning för kognitiva utredningar sedan 2018. En kognitiv utredning tar cirka 5-10 dagar på Solnasidan. Där bedrivs även kliniska prövningar och genetiska utredningar vid ärftliga demenssjukdomar.

Inom medicinska enheten Den åldrande hjärnan finns följande patientflöden:

  • Kognitiv svikt och demens
  • Konfusion
  • Neurologi för sköra äldre

Remisser

Välkommen att remittera till oss via Take Care:
För slutenvård H Åldrande
För öppenvård H Kognitiv mottagning (Huddinge) samt S Kognitiv mottagning (Solna)

Remisser till kognitiva mottagningen per post:
Kognitiv mottagning, M51
Karolinska Universtitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Kognitiv mottagning, QA:01
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska vägen 37 A
171 64 Solna


Remisser till slutenvården:
Tema Åldrande, R94
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm


Kontakta oss

T f verksamhetschef Dorota Religa

Kontakt via e-post: Chefsassistent Alina Lepeskevic

Är du patient eller närstående?