Felläkta, oläkta eller infekterade frakturer

Vår verksamhet

Felläkta frakturer kan leda till besvär i form av rörelseinskränkning eller smärta. En felläkt fraktur kan även ändra belastningen över en led så att man utvecklar artros. Infektion eller dåliga läkningsbetingelser kan även göra att en fraktur inte läker alls. Vi tar emot alla dessa tillstånd och har den kunskap och de redskap som krävs för att korrigera detta. 

Vårt team 

Våra behandlingar innebär ofta successiva korrektion och upprepade operationer där man stegvis korrigerar felställningar. För att uppnå ett gott resultat med behandlingen är det helt avgörande att kunna samarbeta i team med medarbetare från olika professioner. I vårt team ingår därför följande specialister:

 • Ortopedkirurger
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Fysioterapeut
 • Ortopedtekniker
 • Infektionskonsulter
 • Arbetsterapeut
 • Koordinator
 • Rehabläkare
 • Kurator
 • Plastikkirurger
 • Operationsplanerare 

Viktor Lindgren

Viktor Lindgren

Henrik Lundblad

Mathias Mosfeldt

Lotta Thur

Jan Van Kerckhofen

Kontakt 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Ortopedi Trauma Mott 
eller per post:  

Deformitetscentrum Karolinska, DCK 
Mott Ortopedi, akut och traumakirurgi, A6:01 
Eugeniavägen 3, SOLNA 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
171 75 Stockholm