Sektion Trauma och Akutkirurgi

Inom Sektion Trauma och Akutkirurgi vårdas och behandlas patienter med akuta kirurgiska tillstånd. Exempel på akutkirurgiska tillstånd är appendicit, divertikulit, gallstensbesvär och ileus. Verksamheten bedrivs både i Huddinge och i Solna. Vi är landets största enhet för omhändertagande av svårt skadade patienter.