Sektion Rekonstruktiv Ortopedi

Patientområde Rekonstruktiv ortopedi vårdar patienter med ryggsjukdomar, ledförslitningar, skelettdeformiteter eller tumörer i muskler och skelett som är i behov av kirurgisk behandling.

Inom patientområdet finns ett redan etablerat samarbete inom Karolinska runt muskuloskeletala sjukdomar som fördjupas i den nya organisationen. Dessutom samlas här den högspecialiserade vården för mjuk- och hårdvävnadskirurgi inom rörelseapparaten.

De patientflöden som ingår i Patientområde rekonstruktiv ortopedi är:

* Ryggsjukdomar

* Ledsjukdomar och extremitetsfelställningar

* Muskuloskeletala tumörer

Sambanden mellan patientrelevanta utfallsmått är hög inom patientområdet och samverkan möjliggör stärkt forskning och utbildning.

Patienterna som får vård inom patientområdet har ett mycket likartat högspecialiserat omvårdnadsbehov och det finns möjlighet till samordnad omvårdnad mellan Patientområde rekonstruktiv ortopedi.

Ur ett patientperspektiv finns det flera positiva synergieffekter för de olika patientgrupper som ingår i patientområdet.