Sektion Akut Ortopedi

Sektion Akut Ortopedi behandlar patienter med skador i rygg, bäcken och extremiteter, samt vissa svårare infektionstillstånd.

Inom Sektion Akut Ortopedi behandlas patienter, primärt från Stockholmsregionen, med akuta och kroniska skador i den s.k. rörelseapparaten.

Vi behandlar även patienter med vissa skadetyper från Gotland, Västmanland och Södermanland och har som målsättning att leverera en ortopedisk traumaservice för samtliga nämnda regioner, samt vid behov även på riksplanet.

Vi har verksamhet på båda universitetssjukhusen (H + S), där Solnadelen ingår i navet för den multidisciplinära handläggningen av Stockholms högenergiskador. Huddingesidan kännetecknas mer av renodlad frakturbehandling i övre och nedre extremiteterna.

Inom patientflödet finns följande patientgrupper:

Ryggfrakturer (S)
Bäckenfrakturer (S)
Extremitetsfrakturer (H + S)
Öppna frakturer och traumatiska amputationer (S)
Nekrotiserande fasciit (S)