Kontaktinformation Trauma, akutkirurgi och ortopedi

Medicinska enheten för Trauma, akutkirurgi och ortopedi inom Karolinska Solna och Huddinge har ett högspecialiserat vårduppdrag inom Region Stockholm. Vi är även mottagare av patienter från andra delar av Sverige.

Verksamhetschef

Gunnar Sandersjöö
Verksamhetschef
E-post: gunnar.sandersjoo@sll.se

Linnéa Bergman
Chefsassistent
E-post: linnea.bergman@sll.se

Sektion Trauma och Akutkirurgi

Folke Hammarqvist
Sektionschef
E-post: folke.hammarqvist@sll.se

Sektion Akut ortopedi

Peter Landell
Tf. Sektionchef
E-post: peter.landell@sll.se

Sektion Rekonstruktiv ortopedi

Karl Åke Jansson
Sektionschef
E-post: karl-ake.jansson@sll.se

ST Kirurgi

Ann Kjellin
ST-chef Kirurgi
E-post: ann.kjellin@sll.se

ST Ortopedi

Wilhelmina Ekström
ST-chef Ortopedi
E-post: wilhelmina.ekstrom@sll.se