Kontakta oss

Medicinska enheten för Trauma, akutkirurgi och ortopedi inom Karolinska Solna och Huddinge har ett högspecialiserat vårduppdrag inom Region Stockholm. Vi är även mottagare av patienter från andra delar av Sverige.

Medicinsk enhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi

Verksamhetschef

Gunnar Sandersjöö
E-post: gunnar.sandersjoo@regionstockholm.se

Chefsassistent

Linda Axelsson
E-post: linda.axelsson@regionstockholm.se

Sektion Trauma och Akutkirurgi

Sektionschef

Folke Hammarqvist
E-post: folke.hammarqvist@regionstockholm.se

Sektion Akut ortopedi

Tf. Sektionchef

Peter Landell
E-post: peter.landell@regionstockholm.se

Sektion Rekonstruktiv ortopedi

Sektionschef

Karl Åke Jansson
E-post: karl-ake.jansson@regionstockholm.se

ST Kirurgi

ST-chef Kirurgi

Ann Kjellin
E-post: ann.kjellin@regionstockholm.se

ST Ortopedi

ST-chef Ortopedi

Wilhelmina Ekström
E-post: wilhelmina.ekstrom@regionstockholm.se