Medicinsk enhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi

Medicinska enheten för Trauma, Akut kirurgi och Ortopedi inom Karolinska Solna och Huddinge har ett högspecialiserat vårduppdrag inom Region Stockholm. Vi är även mottagare av patienter från andra delar av Sverige.

Traumacentrum Karolinska i Solna som är en av nationens största enheter för mottagande av svårt skadade vuxna och barn har dygnet runt och årets alla dagar en bemanning av specialister inom detta område. Behandlingsresultaten är i nivå med framstående internationella traumacenter. Vår enhet har även en stor akut kirurgisk verksamhet framför allt i Huddinge men även i Solna. Ortopedin inom vår enhet har högspecialiserat uppdrag framförallt inom höft- och knäproteskirurgi, ryggkirurgi, sarkom och skelettdeformiteter.

Utöver detta har vi en stor forsknings- och utbildningsaktivitet i nära samarbete med Karolinska Institutet.

Våra patienter inkommer till oss via Intensivakuten i Solna, Akutmottagningen i Huddinge samt via remissförfarande.