Medicinsk enhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi

Enhetens uppdrag är att vara Region Stockholms Traumacenter och vårda svårt skadade samt akut sjuka patienter i behov av kirurgisk och ortopedisk behandling. Enheten har även en stor planerad ortopedisk verksamhet inom tumör-, rygg- och proteskirurgi.