Remiss till Transplantation

Pappersremiss sänds till:

Transplantation F 82
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Elektronisk remiss i TakeCare:

Vårdenhet H Transplantation Mott

Vid akuta ärenden:

Kontakta transplantationsmottagningen under kontorstid. På övriga tider kontaktas vår vårdavdelning K87-89 där vi, efter telefonkontakt, kan ta emot patienten om det skulle behövas.

Transplantationsmottagningen
Telefon: 08-585 825 61
Telefontid: Måndag-fredag 9-11, 13-15

Vårdavdelning K87-89
Telefon: 08-585 803 89

För utredning inför levertransplantation hänvisas till medicinsk enhet Övre buk