Transplantation

All transplantationsverksamhet i Stockholm är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inom enheten Transplantation transplanteras njure, lever och pankreas alternativt insulinproducerande pankreasöar. Vi eftervårdar och följer upp patienter som genomgått hjärttransplantation.

Utöver transplantationer utför vi kärlaccessoperationer på patienter som är i behov av dialys eller av annat skäl behöver en central infart.

I samarbete med Medicinsk enhet Övre Buk utförs öppen och laparoskopisk leverresektionskirurgi på både vuxna och barn.

Transplantation ingår i ett nätverk med specialister inom immunologi, anestesiologi, nefrologi, hepatologi, pediatrik, kardiologi, patologi, radiologi, blodcentral, virologi, bakteriologi och farmakologi. Forsknings och utvecklingsarbete är en viktig del av verksamheten inom området Transplantation, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Alla informationsbroschyrer om transplantation finns samlade på sidan Informationsmaterial

Kontakta oss

Är du patient eller närstående?