Slutenvård ME Plastik och Kraniofacial kirurgi

På Vårdavdelning Plastikkirurgi Solna är vi specialiserade på vård av patienter som är i behov av rekonstruktiv plastikkirurgi och kraniofacial- och käkkirurgi. Vi omhändertar även patienter som genomgår Öron Näsa Hals kirurgi. Avdelningen är öppen alla dagar året om.
Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, dietister och kurator.

Kontakta oss:

Koordinator slutenvård: 072 583 67 27
Fax: 08-517 748 89
Omvårdnadschef Josephine Kader: 072 212 94 53