Sektion Kraniofacial och Käkkirurgi

Inom sektion Kraniofacial- och Käkkirurgi erbjuder vi högspecialiserad vård för patienter födda med missbildningar eller förvärvade variationer av ansikte och skalle, käksjukdomar eller med behov av högspecialiserad pediatrisk plastikkirurgi. Vi hanterar ansiktets och skallens sjukdomar och organsystem inkluderandes ansiktsskelett, ögon och ögonhåla, effekter av påverkat intrakraniellt tryck, motorisk funktion i ansiktet inklusive bettfunktion liksom avvikande utseende.

Vi tillhandahåller toppmodern behandling och vård avseende alla aspekter av hanteringen av barn, ungdomar och vuxna samt deras familjer med kraniofaciala sjukdomar. Ofta är patientgrupperna i behov av behandling upprepade gånger under livet och många familjer följs under många år inom patientområdet. Vi arbetar också för att vara ett internationellt erkänt centrum för kraniofacial forskning och utbildning

Vi arbetar interdisciplinärt med specialister inom plastikkirurgi, käkkirurgi, neurokirurgi, klinisk genetik, öron-näsa-hals, logopeder, ortodontister med fler. All vård sker integrerat och centrerad kring varje patients behov. Här samlas den högspecialiserade vården för mjuk- och hårdvävnadskirurgi i ansikte, skalle och tuggapparat.

Sambanden mellan patientrelevanta utfallsmått är hög inom patientområdet och samverkan mellan olika discipliner inom patientområdet möjliggör stark klinisk forskning och utveckling. Patientmedverkan är en central del i allt vårt arbete och patientrepresentater har en självklar plats i våra flödens ledningsgrupper. FoU är en integrerad del i all vår vård och omvårdnad.

Inom den Kraniofacia- och Käkkirurgiska sektionen finns fyra patientflöden:

PF Skall och ansiktssjukdomar
PF Käksjukdomar
PF Käkortopedi
PF Vaskulära missbildningar

PF Skall och ansiktssjukdomar

Patientflöde Skall- och ansiktssjukdomar bedriver vård av patienter med kraniofaciala åkommor inkluderandes skador på och/eller avvikande form av huvudet och ansiktet. Detta inkluderar bland annat genetiskt betingade sjukdomar med påverkan på ansikte och skalle, läpp-,käk- och gomspalt, traumatiska skador på skelett och mjukvävnad och underutveckling av ansiktets strukturer.

Vi är ett högspecialiserat multidisciplinärt team där alla de discipliner som behövs för patienternas vård ingår. Vi arbetar med patientrepresentanter som en del av vår ledningsgrupp och strävar alltid efter att bedriva vård enligt devisen patienten först. Vi strävar alltid emot att förenkla och förbättra hela patientens resa genom vården, bland annat genom att vara den enda kontakt våra patienter behöver oavsett deras aktuella vårdbehov. Vi arbetar med multidisciplinära mottagningar för att patienternas samtliga behov skall kunna tillvaratas effektivt och utan att patienten behöver söka upp flera olika verksamheter. Vårt mål är att all expertis alltid skall finnas på plats för patienten, för att korta beslutsvägar och kunna ge patienterna en helhetsbild vid varje besök.

Skall- och ansiktssjukdomars team inkluderar anestesiologer, logopeder, psykologer, ortodontister, pediatriska neurokirurger, barnläkare, kraniofacialkirurger, pediatriska plastikkirurger, oral- och maxillofacialkirurger, audiologer, specialiserade sjuksköterskor, kliniska genetiker, prenatala läkare, dietister och intensivvårdspersonal.

Forskning och utbildning är en viktig del av vårt uppdrag för att erbjuda högkvalitativ vård. Såväl utfallsmått och kvalitetsutvärdering samt forskning och utbildning sker i nära dialog med våra patientrepresentanter och patienter, med det övergripande syftet att förbättra personer med kraniofaciala åkommors livskvalitet.

PF Käksjukdomar

Patientflöde Käksjukdomar är en av Sveriges största käkkirurgiska verksamheter och tillhandahåller både akut och planerad vård inom hela det sjukhusbundna käkkirurgiska vårdpanoramat. För att komma till oss krävs en remiss.

Patientflödet har ett nära samarbete med olika medicinska och odontologiska specialiteter. Patientflödet bedriver ST-utbildning inom ämnesområdet käkkirurgi med både nationella och regionala platser. Vi bedriver jourverksamhet dygnet runt.

Patientflödets större behandlingsområden inkluderar:

  • Behandling av ansiktstrauma
  • Korrigering av medfödda eller förvärvade käkställningsfel
  • Kirurgisk behandling av käkledssjukdomar
  • Rekonstruktiv (återuppbyggande) käkkirurgi
  • Enklare Käkkirurgi som ändå kräver sjukhusets resurser
  • Utredning av komplicerade smärttillstånd i käkar och munhåla


All vård sker i nära samarbete med patientrepresentanter och patienter. Vi använder oss av patientrapporterade kvalitetsmått och uppföljningar för att hela tiden styra vården mot patienternas behov. Forskning och utbildning är en central del av vår verksamhet och flera projekt pågår kontinuerligt med det övergripande syftet att utveckla vår kliniska verksamhet ytterligare.

Våra mottagningar och avdelningar