Mottagning Läpp, Käk, Gomspalt

LKG-Teamet Stockholm Teamet består av sjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare), plastikkirurger, psykolog, tandsköterskor, audiologer, käkkirurger och öron-, näs- och halsläkare mfl.

Varje år föds cirka 200 barn med någon typ av LKG-spalt i Sverige. Spalten kan omfatta endast läppen, läppen och käken eller bara gommen alternativt en kombination av dessa så att spalten inkluderar både läpp, käke och gom. På vår mottagning tar vi i LKG-Teamet Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset emot barn och vuxna och följer vanligtvis barnet med LKG-spalt från födseln till vuxen ålder. Teamet består av sjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare), plastikkirurger, psykolog, tandsköterskor, audiologer, käkkirurger och öron-, näs- och halsläkare mfl. Samtliga discipliner tar gemensamt hand om patienten och beslutar tillsammans med familjen om individuellt utformade utredningar och behandlingar. Förutom operationer, och vid behov förberedande och efterföljande behandlingar, utförs regelbundna tal- och bettutvecklingskontroller.

Kvalitetsuppföljning och forskning bedrivs av de flesta medarbetarna i LKG-Teamet Stockholm och information om behandling och resultat rapporteras till det nationella LKG-kvalitetsregistret efter godkännande av patient/föräldrar.

Läs mer om LKG på 1177 här->