Medicinsk enhet Plastik och Kraniofacialkirurgi

Enhetens uppdrag är vård av patienter i behov av plastikkirurgisk kompetens, patienter med kraniofaciala sjukdomar och käkkirurgiska sjukdomar. Här behandlas patienter i alla åldrar, från topp till tå och alla kön.

Verksamheten är huvudsakligen lokaliserad till Solna. Där finns mottagning, vårdavdelning och dagkirurgisk verksamhet. Viss käkkirurgisk verksamhet är även lokaliserad till Huddinge. Den kraniofaciala och käkkirurgiska sektionen har ett nära samarbete med Odontologiska Institutionen vid KI. Verksamheten är övervägande planerad men även ett stort antal akuta fall från akutmottagningarna i Solna och Huddinge handläggs och plastikkirurger och käkkirurger är konsulter dygnet runt per telefon för hela regionen.

Inom Karolinska Universitetssjukhuset samarbetar plastikkirurger med många andra verksamheter där rekonstruktioner är nödvändiga för att kunna genomföra avancerade operationer av tumörer, trauma eller missbildningar.

Enheten bedriver specialistutbildning inom läkarspecialiteten plastikkirurgi och tandläkarspecialiteten käkkirurgi. Vid enheten arbetar flera olika yrkeskategorier där de största grupperna är sjuksköterskor, tandsköterskor, undersköterskor, läkare, tandläkare, logopeder, medicinska ingenjörer och psykologer.