Medicinsk enhet Plastik- och Kraniofacialkirurgi

Enhetens uppdrag är vård av patienter i behov av plastikkirurgisk kompetens, patienter med kraniofaciala sjukdomar och käkkirurgiska sjukdomar. Här behandlas patienter i alla åldrar, från topp till tå.

Enheten är organiserad i två sektioner- sektion Rekonstruktiv Plastikkirurgi och sektion Kraniofacial och käkkirurgi där man bedriver specialistutbildning inom plastikkirurgi respektive inom tandläkarspecialiteten käkkirurgi.

Vid enheten arbetar flera olika yrkeskategorier där de största grupperna är sjuksköterskor, tandsköterskor, undersköterskor, läkare, tandläkare, logopeder, medicinska ingenjörer och psykologer.

 

Kontakta oss

Är du patient eller närstående?