Kontakta oss

Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans har verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Solna, Rosenlunds sjukhus och vid Danderyds sjukhus.

Besöksadress:

Karolinska Universitetssjukhuset
B61, Huddinge
Hotellet plan 5, Solna

Verksamhetschef

Alexander Ahlberg
E-post: alexander.ahlberg@sll.se

Chefsassistent
Anneth Rotevall
E-post: anneth.rotevall@sll.se

Sektion Hörsel och Balans

Sektionschef, t f
Inger Uhlén
E-Post: inger.uhlen@sll.se

Vårdenhetschef
Anna-Maria Svensson
E-Post: anna-maria.h.svensson@sll.se

Sektion Öron- och halskirurgi

Sektionschef, t f
Henrik Smeds
E-Post: henrik.smeds@sll.se

Vårdenhetschef
Anna-Maria Svensson
E-Post: anna-maria.h.svensson@sll.se

Sektion Näs- och luftvägskirurgi

Sektionschef, t f
Malin Wendt
Patientflödeschef
E-Post: malin.a.wendt@sll.se

Vårdenhetschef
Anna-Maria Svensson
Vårdenhetschef
E-Post: anna-maria.h.svensson@sll.se

ST-organisation

Rusana Bark
Läkare/Chef
E-Post: rusana.bark@sll.se

Julia Arebro
Specialistläkare 
E-Post: julia.arebro@sll.s

Jenny Häggström
Bitr överläkare/ST-studierektor
E-Post: jenny.s.haggstrom@sll.se

FoU-organisation

Lars Olaf Cardell
Professor
E-Post: lars-olaf.cardell@sll.se

Anna Granath
Överläkare 
E-Post: anna.granath@sll.se

Omvårdnadsansvarig

Sofie Henecke
Omvårdnadsansvarig
E-Post: sofie.henecke@sll.se