Kontakta oss

Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans har verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Solna, Rosenlunds sjukhus och vid Danderyds sjukhus.

Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans

Verksamhetschef

Alexander Ahlberg
E-post: alexander.ahlberg@regionstockholm.se

Chefsassistent

Anneth Rotevall
E-post: anneth.rotevall@regionstockholm.se

Vårdenhetschef

Anna-Maria Svensson
E-Post: anna-maria.h.regionstockholm@sll.se

Sektion Öronkirurgi

Sektionschef

Henrik Smeds
E-Post: henrik.smeds@regionstockholm.se

Sektion Näs- och bihålekirurgi

Sektionschef, t f

Alexander Ahlberg
E-Post: alexander.ahlberg@regionstockholm.se

Sektion Halskirurgi

Sektionschef

Magnus Starkhammar
E-Post: magnus.starkhammar@regionstockholm.se

Sektion Luftvägskirurgi

Sektionschef, t f

Alexander Ahlberg
E-Post: alexander.ahlberg@regionstockholm.se

Sektion Hörsel och Balans

Sektionschef

Jenny Häggström
E-Post: jenny.s.haggstrom@regionstockholm.se

ST-organisation

David Landin
Läkare/Chef
E-Post: david.landin@regionstockholm.se

Laila Hellkvist 
Specialistläkare 
E-Post: laila.hellkvist@regionstockholm.se 

Jenny Häggström
Bitr överläkare/ST-studierektor
E-Post: jenny.s.haggstrom@regionstockholm.se

FoU-organisation

Lars Olaf Cardell
Professor
E-Post: lars-olaf.cardell@regionstockholm.se

Anna Granath
Överläkare 
E-Post: anna.granath@regionstockholm.se

Omvårdnadsansvarig

Sofie Henecke
Omvårdnadsansvarig
E-Post: sofie.henecke@regionstockholm.se