Öron näsa hals Hörsel och Balans

Enheten utreder och behandlar patienter med sjukdomar i öron-, näsa- och halsområdet samt yrsel och hörselsjukdomar. Patienterna är både barn och vuxna.

Den största delen är planerad verksamhet men man har även en stor del akuta fall vid Akutmottagningen i Huddinge samt en akutmottagning för högspecialiserad vård vid Solna. Här arbetar flera olika yrkeskategorier där de största grupperna är audionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare (Öron, näsa och hals, Audiologi samt Foniatri), ingenjörer, pedagoger, kuratorer och logopeder. Enheten har verksamhet på fyra siter: Huddinge, Solna, Rosenlunds sjukhus och vid Danderyds sjukhus.

Vårdavdelningar finns i både Huddinge och Solna men den största verksamheten är mottagningsverksamhet som bedrivs på alla fyra siter. Den största enheten är på Rosenlunds sjukhus där man hjälper barn med hörselnedsättning och rehabiliterar vuxna med hörsel- och tinnitusbesvär.

På enheten bedrivs en stor mängd forskning och utbildning på både basal- och avancerad nivå inom ett flertal olika områden. Totalt finns ca 280 medarbetare inom enheten.

Kontakta oss

Halskirurgi

Sidan under arbete

Hörsel och balans

Sidan under arbete 

Luftvägskirurgi

Sidan under arbete 

Näs- och bihålekirurgi

Sidan under arbete

Öronkirurgi

Sidan under arbete

Är du patient eller närstående?