Utbildning

En stor del av vårt uppdrag som Universitetssjukhus är utbildning. Vi har studenter som gör VFU på alla våra enheter, både inom grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor, undersköterskor men även andra professioner. Eftersom ni är våra nya kollegor är vi måna om att du får en bra utbildning och lärande på våra enheter.

På Infektionsavdelning 2 har vi KUA som arbetar kontinuerligt med pedagogik, lärande och har engagerade handledare. KUA finns även på ortopedavdelningen K81-83, även här har vi fasta handledare och studenter inom flera professioner som får introduktion i det tvärprofessionella teamet. På avdelningen har vi även studentsalar där studenterna har lite längre VFU. Övriga avdelningar inom OOH arbetar aktivt med studentteam, Peer Learning m.m. för att göra din VFU lärorik.