Forskning Omvårdnadsområde Huddinge

Lärande i klinisk kontext 

Katri Manninen, Universitetssjuksköterska, Klinisk lektor, Med. dr. Infektionssjukdomar

Mitt forskningsfält är lärande i klinisk kontext: hur studenterna lär sig, vad som påverkar lärandet och hur lärandet kan underlättas. Jag disputerade 2014 i medicinsk pedagogik och i avhandlingen har jag undersökt studenters lärande på en utbildningsavdelning där det finns en genomtänkt pedagogisk ram och gjort detta från student-, handledar- samt patientperspektiv.
Avhandlingens titel är: Experiencing Authenticity- the core of student learning in clinical practice och finns på http://hdl.handle.net/10616/41988

Just nu är jag involverad i forskningsprojekt om att skapa en pedagogisk ram för verksamhetsförlagd utbildning, om att lära sig kliniskt resonemang (clinical reasoning) samt om tillit och lärande (designing for trust in clinical education).

Omvårdnadsforskning på akutmottagningen

Maria Amritzer, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Omvårdnadsansvarig OO H, Doktorrand Karolinska Institutet

Mitt forskningsområde är patientsäkerhet på akutmottagningen ur ett omvårdnadsperspektiv. För att kartlägga nuläget genomförde jag initialt en studie som undersökte patient-per-sjuksköterske/undersköterske ratio på Sveriges akutmottagningar, dvs antal patienter per omvårdnadspersonal. Artikeln publicerades under 2020 och finns nedan. Fortsättningsvis kommer jag huvudsakligen inrikta mig på omvårdnad på akutmottagningen, vad som blir/inte blir utfört och orsakerna bakom det.

Artiklar

Amritzer A, Muntlin Å, Berg L, Göransson k. 2021. Nursing staff ratio and skillmix in Swedish emergency departments" publicerad och kan nås på följande https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jonm.13424

Baumgartner, R; Häckter Ståhle, C; Manninen, K; Hedman A-M. 2017. Assessment of nursing students in clinical practice – An intervention study of a modified process. Journal of Nursing Education and Practice. 
https://doi.org/10.5430/jnep.v7n11p111

Benedict Stanberry, Nina Lahti, Caroline Kevin et al 2021. Preventing pressure ulcers in emergency departments: four simple and effective nurse-led changes. published online as open access in Emergency Nurse on 18th November 2021.https://journals.rcni.com/emergency-nurse/evidence-and-practice/preventing-pressure-ulcers-in-emergency-departments-four-simple-and-effective-nurseled-changes-en.2021.e2119/full

Fredholm A, Manninen K, Hjelmqvist H, Silén C. 2019. Authenticity made visible in medical students’ experiences of feeling like a doctor. Int J Med Educ. 2019; 10:113-121     https://doi.org/10.5116/ijme.5cf7.d60c

Hyll M, Schvarcz R, Manninen K. 2019. Exploring how medical students learn with the help of a digital presentation: a qualitative study. BMC Medical Education. 19: 210   https://doi.org/10.1186/s12909-019-1569-z

Kangas-Niemi A, Manninen K, Mattson J. 2018.  Facilitating affective elements in learning - In a palliative care context. Nurse Educ Pract. Oct 3; 33:148-153.     https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.09.007

Koufidis C, Manninen K, Nieminen J, Wohlin M, Silén C. Unravelling the polyphony in clinical reasoning research in medical education. 2020. J Eval Clin Pract ;1–13. https://doi.org/10.1111/jep.13432

Koufidis C, Manninen K, Nieminen J, Wohlin M, Silén C.2020. Grounding judgement in context: A conceptual learning model of clinical reasoning. Med Educ; 54: 1019-1028.
DOI: 10.1111/medu.14222

Koufidis C, Manninen K, Nieminen J, Wohlin M, Silén C. 2021. Representation, interaction and interpretation. Making sense of the context in clinical reasoning. Med Educ. Medical Education. 2021; 00:1–12.  https://doi.org/10.1111/medu.14545               

Manninen K, Welin Henriksson E, Scheja M, Silén C. 2013. Authenticity in learning – nursing students’ experiences at a clinical education ward. Health Education, Vol. 113 Iss 2 pp. 132 – 143. https://doi.org/10.1108/09654281311298812

Manninen K, Scheja M, Welin Henriksson E, Silén C. 2013. Self-centeredness or patient-centeredness–final year nursing students’ experiences of learning at a clinical education ward. Journal of Nursing Education and Practice, Vol. 3 Iss 12 pp. 187-198. https://doi.org/10.5430/jnep.v3n12p187

Manninen K, Scheja M, Welin Henriksson, Silén C. 2014. Patients’ approaches to students’ learning at clinical education ward-an ethnographic study. BMC Medical Education, Vol 14 Iss 131. https://doi.org/10.1186/1472-6920-14-131

Manninen K, Scheja M, Welin Henriksson, E, Silén C. 2015. Supervisors’ pedagogical role at a clinical education ward – an ethnographic study. BMC Nursing, Vol 14, Iss 55. https://doi.org/10.1186/s12912-015-0106-6   

Manninen, K. 2016. Experiencing Authenticity – the core of student learning. Perspect Med Educ 5: 308. https://doi.org/10.1007/s40037-016-0294-0

Manninen K, Björling G, Kuznekova J, Lakanmaa RL. 2020. Ethical coffee room: An international collaboration in learning ethics digitally. Nurs Ethics; 27:8: 1655-1668. https://doi.org/10.1177%2F0969733020934145

Manninen K, Karlstedt M, Sandelin A, von Vogelsang A-C, Pettersson S. 2022.First and second cycle nursing students’ perceptions of the clinical learning environment in acute care settings - A comparative crossectional study using the CLES+T scale. Nurse Education Today 108 (2022) 105211. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105211