Omvårdnadsområde Huddinge

Omvårdnadsområde Huddinge (OOH) bedriver omvårdnad för patienter inom flera olika områden. Akut insjuknade patienter, flertalet med oklara diagnoser, kommer in till sjukhuset via Akutmottagningen och hamnar därefter ofta på någon av våra Akutvårdsavdelningar. Inom OOH finns också specialiserade avdelningar så som mottagningar och avdelningar inom Infektion, Ortopedi och Akutkirurgi & Trauma och en medicinsk intermediärvårdsavdelning.

På OOH arbetar cirka 530 anställda, de flesta är sjuksköterskor och undersköterskor, som ansvarar för patienternas omvårdnad. Omvårdnadspersonalens kunskap och erfarenhet är en viktig del i det interprofessionella teamet kring patienten och arbetet sker i tätt samarbete med de medicinska enheterna ME AkutME Infektionssjukdomar och ME Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi.

 

Jobba hos oss

Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter och vi sätter alltid patienten först. Mer information om våra verksamheter finns på vår karriärsida. 

 

Kvalitet

Inom Omvårdnadsområde Huddinge har vi som mål att erbjuda dig vård av hög kvalitet. För att förebygga vårdskador och för att arbetet ska bedrivas riskförebyggande görs regelbundna kvalitetsuppföljningar.

 

Forskning, Utbildning och Innovation 

Inom OOH pågår flera forskningsprojekt och innovationsarbeten i samarbete med innovationsplatsen, Karolinskas samarbetspartners inom industin, IT tillsammans med medarbetargrupperna.

 

Våra mottagningar

Våra vårdavdelningar

Kontakta oss

Är du patient eller närstående?