Infektionssjukdomar

Vi fokuserar på infektionssjukdomar vid Sveriges största enhet för infektionssjukvård, med ansvar för högspecialiserad universitetssjukvård för infektionssjukdomar. Där finns även utbyggd kapacitet för vård av högsmittsamma patienter. Profilområden med stark FoUU är HIV, hepatit och tuberkulos och akuta infektioner.

Våra tre patientflöden är:

Akuta infektioner

Patientflödet inkluderar patientgrupperna, sepsis, endokardit, CNS-, luftvägs- och urinvägsinfektioner. Samverkan med Funktion Akut om närvaro och utformning av våra processer på akuten är en viktig strategisk fråga.

Subakuta infektioner

Patientflödet inkluderar patientgrupperna tuberkulos, septisk artrit/osteomyelit, tropiska- och gastrointestinala infektioner samt infektioner med multiresistenta bakterier. Samverkan intra- och intertematiskt för utformning av funktionella flöden inom öppenvården, men även inom slutenvården och på akuten är viktiga strategiska frågor.

Kroniska infektioner

Patientflödet inkluderar patientgrupperna HIV, hepatit och immunbristsjukdomar. Fokus är på öppenvården och verksamhetsutveckling av våra mottagningar.

Är du patient eller närstående?