Rutin för akut remiss till Intensivakuten i Solna

Intensivakut är en vårdform som är kopplad till sjukhusets högspecialiserade vårduppdrag och omfattas inte av vårdval. Det innebär att endast patienter som är behov av Karolinska Solnas resurser i enlighet med det högspecialiserade uppdraget tas emot. Patienter kan komma in via ambulans, helikopter eller ha en accepterad akutremiss.

Särskilda remissrutiner gäller för att remittera till Intensivakuten på Karolinska Solna

Läs: Rutin för akut remiss till Intensivakuten