Tema Akut och Reparativ Medicin

Temat fokuserar på både akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Temat består av sex medicinska enheter och två omvårdnadsområden.

Webbredaktör: Heléne Abrahamsson