Rutiner för remiss till Intensivakuten Karolinska Solna

Intensivakut är en ny vårdform som är kopplad till sjukhusets högspecialiserade vårduppdrag och omfattas inte av vårdval. Det innebär att endast patienter som är behov av Karolinska Solnas resurser i enlighet med det högspecialiserade uppdraget tas emot. Patienter kan komma in via ambulans, helikopter eller ha en accepterad akutremiss.

Den 1 maj 2018 stängde Vuxnakuten Karolinska Solna och istället öppnade Intensivakuten. 

Särskilda remissrutiner gäller för att remittera till Intensivakuten på Karolinska Solna

Läs mer på Vårdguiden SLL: Rutin för akut remiss till Intensivakuten och rutin för akut omhändertagande av "Karolinska Solna-aktuell" patient.

Den 28 oktober flyttar Intensivakuten till nya sjukhusbyggnaden med adress Anna Steckséns Gata 33. Läs mer om flyttplaneringen här.