ÖNH-akutverksamheten på Karolinska Solna har stängt den 1 oktober och flyttat till Karolinska Huddinge

ÖNH-akutverksamheten på Karolinska Solna har stängt den 1 oktober 2018 och har nu flyttat till Karolinska Huddinge. ÖNH-akutverksamheten i Huddinge blir nu länets enda ÖNH-akutmottagning 24/7 för vuxna. Barn hänvisas utifrån ålder. Patienter får bara hänvisas till ÖNH-akuten i Huddinge om hänvisningsstödet Hänvisning SLL (Akutsjukvård-specialistvård-ÖNH) stöder en sådan hänvisning. Karolinska Solna kommer även fortsättningsvis ha ÖNH-beredskap på plats 24/7, men endast för intern konsultation.

Förändringen innebär att ÖNH-akuten flyttar från Solna till Huddinge och att ÖNH-akuten från 1 oktober klockan 08.00 kommer dela lokaler med akutmottagningen för vuxna vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Patienter som söker akut eller kommer förvarnade med ambulans kommer tas emot på akutmottagningen för vuxna i Huddinge och ÖNH-jour söks när behov föreligger.

Remiss eller hänvisning via 1177 Vårdguiden

Besök till ÖNH-akuten kräver remiss, alternativt skall patienterna kontakta 1177 Vårdguiden på telefon.

  • 1177 Vårdguiden ska följa hänvisningsstödet och kan hänvisa patienter till ÖNH-akuten utan formell remiss eller kontakt innan.
  • Remittenter skall följa hänvisningsstödet, remittera och behöver inte ringa innan.
  • Felremitterade patienter till ÖNH-akuten hänvisas till rätt vårdnivå enligt Hänvisningsstöd SLL, exempelvis till vårdval ÖNH eller till närakut.
  • För remiss av ÖNH-patient till intensivakuten Solna gäller samma riktlinjer som för övriga patienter till intensivakuten, dvs krav på accepterad remiss (direktkontakt ÖNH)

Detta gäller för barn, 0-17 år

Barn med öron-, näs- och hals-besvär omhändertas även fortsättningsvis på husläkarmottagningar, jourläkarmottagningar, närakuter, barnakutmottagningar samt vid ÖNH-akuten vid Karolinska Huddinge i enlighet med hänvisningsstödet. Patienterna hänvisas till rätt vårdgivare via 1177 Vårdguiden och via 112 vid livshotande tillstånd.

Observera skillnaderna i hänvisning av barn som är 0-14 år respektive 15-18 år:

  • Barn som är 0-14 år med akuta ÖNH-besvär som ska omhändertas på ÖNH-akut enligt Hänvisningsstöd SLL ska hänvisas till barnakutmottagningen vid Karolinska Solna.
  • Barn som är 15-18 år med akuta ÖNH-besvär som ska omhändertas på ÖNH-akut enligt Hänvisningsstöd SLL ska hänvisas till ÖNH-akuten vid Karolinska Huddinge.

Fortsatt ÖNH-kompetens på intensivakuten

Det kommer fortfarande att finnas ÖNH-kompetens 24/7 på Intensivakuten Karolinska Solna.

Denna resurs utgör internt konsultstöd på Karolinska Universitetssjukhuset Solna i sjukhusets högspecialiserade uppdrag. Ställningstagande till överföring av patient till Karolinska Universitetssjukhuset Solna skall alltid föregås av direktkontakt med ÖNH-jouren.

Information finns även på Vårdgivarguiden SLL, läs mer