Intensivakuten flyttar 28 oktober

Intensivakuten flyttar till nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna. Intensivakuten öppnar på den nya adressen Anna Steckséns gata 33, klockan 06.00 den 28 oktober.

Till Intensivakuten kommer mycket svårt skadade eller sjuka patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser.

I och med flytten den 28 oktober samlas nu bland annat Intensivakuten, traumavården och intensivvården i Karolinskas nya sjukhusbyggnad som har huvudentré på Eugeniavägen 3. På byggnadens tak finns också en helikopterplatta.

Vårdformen intensivakut
Den 1 maj 2018 blev vuxenakuten Solna intensivakut. Intensivakut är en ny vårdform och här tar man emot de allra svårast skadade och sjuka, som kommer med ambulans, helikopter eller har en accepterad remiss.

Det patienter som är aktuella för Intensivakuten är:

  • Trauma- och larmpatienter via ambulans eller helikopter
  • Patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.

Patienter som redan går på behandling på Karolinska. Patienter med pågående behandling och som av sin läkare bedöms behöva de högspecialiserade resurserna vid akut insjuknande, får en notering i sin journal i samband med utskrivning och kan tas omhand akut på Karolinska Solna efter kontakt med sjukhuset.

Behov av akut vård – akut vård i länet

Intensivakuten är alltså inte en akut som man bara kan gå till, anmäla sig och sätta sig i väntrummet. Vuxna som behöver akut vård kan bland annat vända sig till någon av de sex akutmottagningar eller tio närakuter som finns i länet.

Läs mer: på 1177.se om: Så fungerar vården i Stockholm bland annat, vårdnivåer, som tex närakuter och akutmottagningar.