Förlossningen Solna flyttar den 28 oktober

Den 28 oktober flyttar förlossningen i Solna från sina nuvarande lokaler till nya sjukhusbyggnaden, med adress Akademiska Stråket 14. Under flyttperioden tas de förlossningar som ingår i det högspecialiserade uppdraget om hand i Solna. Vad gäller övriga förlossningar, så kallade vårdvalsförlossningar, kommer under flyttperioden ett antal förlossningar per dygn ske vid något av de andra sjukhusen i länet.

Söndagen den 28 oktober, flyttar förlossningen från sina gamla lokaler på Karolinska Solna till nya lokaler i nya sjukhusbyggnaden Solna.

Valet av oktober månad som tidpunkt för flytten har varit föremål för noggrann diskussion och när det gäller förlossningar är oktober/november de månader som historiskt sett haft det lägsta födelseantalet. Ambitionen med flyttplaneringen är att så få patienter som möjligt ska påverkas. Även andra vårdverksamheter flyttar till nya sjukhusbyggnaden under samma dag.

Vårdvalsförlossningar styrs om temporärt

Förlossningar som ingår i Karolinskas högspecialiserade uppdrag kommer att hanteras i Solna under hela flyttperioden. När det gäller övriga förlossningar, så kallade vårdvalsförlossningar, kommer under flyttperioden cirka 4-5 förlossningar per dygn ske vid något av de andra sjukhusen i länet.

Mellan fredag den 26/10 kl. 18.00 och måndag den 29/10 kl. 07.00 är intaget av vårdvalsförlossningar till Solna helt stängt. Sedan utökas antalet förlossningar i Solna successivt för att åter vara på normal nivå måndagen den 12/11.

- Alla sjukhus har ett högt patienttryck, men sommaren och andra kritiska perioder har visat att sjukhusen är bra på att samarbeta när det krävs. Denna stora flytt har planerats i landstingssystemet under lång tid. Vi har fört dialog med de andra sjukhusen inom Stockholms läns landsting om vilka möjligheter de har att avlasta och vilka patientgrupper som kan vara särskilt lämpliga per sjukhus, säger Annika Tibell, tf sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Efter flytten sker en successiv upptrappning av all verksamhet.