Om Thoraxoperation vårdavdelning för vårdgivare

Thoraxoperation ingår i medicinska enheten Intensivvård och Thoraxoperation inom PMI (Perioperativ Medicin och Intensivvård) och omfattar en sammanhållen vårdkedja mellan operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen.

Här opereras patienter med både medfödda och förvärvade hjärtfel. De vanligast förekommande diagnoserna är kärlkramp, hjärtklaffssjukdomar, pulsåderbråck, lungtumörer och andra lungsjukdomar. På avdelningen bedrivs och utvecklas både elektiv och akut avancerad thoraxkirurgi.

Thoraxoperation E7:67, Eugeniavägen 11, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vill du arbeta på Thoraxoperation?
Om du är intresserad av att arbeta hos oss är du varmt välkommen att kontakta en av våra omvårdnadschefer!