Kontakta Thoraxanestesin

Karolinska Universitetssjukhuset Solna Eugeniavägen 11 E7:67 Telefon 08-517 77013

Verksamhetschef

Björn Persson
E-post

Medicinskt ledningsansvarig anestesiolog
Dagtid 07:00 - 16:00
Telefon 08-517 713 61

Thoraxanestesijour
Telefon 08-517 784 14 

Vårdledare
Telefon 08-517 770 12
Dagtid 07:00-16:00 övrig tid hänvisas till anestesisjuksköterska

Thoraxanestesisjuksköterska
Telefon 08-517 770 13

Sektionschef

Andreas Liliequist
Telefon 08-517 783 96
E-post

Vårdenhetschef

Liz Rauhofer
E-post

Omvårdndschef

Jennie Sandberg
Telefon 08-517 770 75
E-post

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska
Anna Falk
E-post

Bitr. Universitetsjuksköterska Anestesi
Annelie Elmqvist
E-post

Bitr. Universitetsjuksköterska Intervention
Håkan Svemark Lundholm
E-post

Bitr. Universitetsjuksköterska Integrerat lärande
Jenny Nyman
E-post

Bitr. Universitetsjuksköterska Patientsäkerhet
Ingegerd Schakowsky
E-post