Om Thoraxoperation anestesiavdelning för vårdgivare

Thoraxanestesin finns Nya Karolinska sjukhuset (NKS) Eugeniavägen 11 plan 7 och adressen är E7:67

I teamet runt patienten har narkosläkaren/anestesiologen och narkossjuksköterska/anestesisjuksköterskan till uppgift att söva och smärtstilla patienten samt noga övervaka vitala funktioner under operationen så att kirurgerna kan koncentrera sig på själva operationen.

De vitala funktioner som minutiöst kontrolleras är hjärtfunktion, lungfunktion, njurfunktion samt blödningsbenägenhet. Till detta krävs en stor mängd sofistikerad utrustning och en inte obetydlig mängd erfarenhet. Detta tillhandahålls för patienter som skall hjärt-, lungopereras.

Kontakta thoraxanestesin